10 1/2" Diamond Vintage Glass with Iron Base

10 1/2" Diamond Vintage Glass with Iron Base

  • $51.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


10 1/2" Diamond Vintage Glass with Iron Base