9 3/4" Diamond Vintage Glass with Iron Base

9 3/4" Diamond Vintage Glass with Iron Base

  • $43.50
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


9 3/4" Diamond Vintage Glass with Iron Base